čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
我想要进入大学学习。
Uvést, že se chcete zapsat
Mi volas apliki por_____________.
我想要申请______________课程。
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
kurso por studentoj
本科生
Druh studia
kurso por postdiplomaj studentoj
研究生
Druh studia
kurso por Ph.D.
博士生
Druh studia
plentempa kurso
全日制
Druh studia
parttempa kurso
非全日
Druh studia
enreta kurso
网上课程
Druh studia
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
semestro
一学期
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
akademia jaro
一学年
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
请问学生工作有什么限制?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
请问该所大学的入学要求是什么?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
请问大学能保证我的住宿吗?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
课程内容涵盖实习吗?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
对【语言】的要求是什么?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Dotaz ohledně systému
de kredito
学分制
Druh systému
de noto
打分制
Druh systému
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Kiom estas la instrua stilo?
这里的教学风格是什么样的?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Ĉu estas ______________?
这里有_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lekcioj
讲座
Druh vyučování
seminarioj
研讨会
Druh vyučování
lerniloj
个别辅导
Druh vyučování
konferencoj
会议
Druh vyučování
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
暑期学校提供哪些课程呢?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kiam estas la ekzamenoj?
考试何时举行?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Ĉu estas universitata sportejo?
大学里有体育馆吗?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
我如何加入学生组织?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
我在这里可以学习什么语言?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
有没有水平测试来评估我的水平?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
您有课程的详细介绍吗?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
一个班级里最多有多少个学生?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
贵校都有哪些设施?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
请问你们安排郊游吗?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Kio programojn vi proponas?
你们提供哪些项目呢?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
我想了解关于助学金的信息。
Dotaz ohledně možností financování
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
有哪些组织可以资助我的学习?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Mi bezonas financan helpon por ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Uvést, že potřebujete finanční podporu
instrudepagoj
学费
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
miaj vivelspezoj
生活费用
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
infanzorgado
儿童托管
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
请问有哪些奖学金?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti