thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Uvést, že se chcete zapsat
Jeg vil gerne søge faget _____________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bachelor
ปริญญาตรี
Druh studia
kandidatstuderende
บัณฑิตวิทยาลัย
Druh studia
ph.d.-studerende
ปริญญาเอก
Druh studia
fuldtids-
เต็มเวลา
Druh studia
deltids-
นอกเวลา
Druh studia
online
ออนไลน์
Druh studia
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
et semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
et studieår
หนึ่งปีการศึกษา
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garanterer universitetet indkvartering?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Indeholder faget også en praktikperiode?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Hvad er sprogkravene?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hvordan er ____________ systemet?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Dotaz ohledně systému
studiepoint
หน่วยกิตวิชา
Druh systému
bedømmelse
การให้คะแนน
Druh systému
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Hvordan er undervisningsformen?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Er der _____________ ?
มี _____________ ไหม
Dotaz ohledně vyučovacích metod
forelæsninger
การบรรยาย
Druh vyučování
seminarer
การสัมมนา
Druh vyučování
undervisning
การกวดวิชา
Druh vyučování
konferencer
การประชุม
Druh vyučování
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Hvornår afholdes eksaminerne?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Hvor kan jeg finde information om fagene?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Er der en sportshal på universitetet?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Arrangerer I også ekskursioner?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Hvilke programmer tilbydes her?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Dotaz ohledně možností financování
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Uvést, že potřebujete finanční podporu
studiegebyrer
ค่าเล่าเรียน
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
leveomkostninger
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
børnepasning
การดูแลเด็ก
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Dotaz, o přehledu překladatelů
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti