maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Uvést, že se chcete zapsat
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bachelor
alapképzés
Druh studia
kandidatstuderende
mesterképzés
Druh studia
ph.d.-studerende
PhD
Druh studia
fuldtids-
nappali tagozatos
Druh studia
deltids-
részidős
Druh studia
online
online
Druh studia
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
et semester
egy szemeszter
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
et studieår
egy év
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garanterer universitetet indkvartering?
Az egyetem biztosít szállást is?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Indeholder faget også en praktikperiode?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Hvad er sprogkravene?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hvordan er ____________ systemet?
Milyen a ____________ rendszer?
Dotaz ohledně systému
studiepoint
kredit
Druh systému
bedømmelse
osztályzási
Druh systému
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Hvordan er undervisningsformen?
Milyen a tanítás stílusa?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Er der _____________ ?
Vannak_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
forelæsninger
előadások
Druh vyučování
seminarer
szemináriumok
Druh vyučování
undervisning
oktatói órák
Druh vyučování
konferencer
konferenciák
Druh vyučování
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Hvornår afholdes eksaminerne?
Mikor vannak a vizsgák?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Er der en sportshal på universitetet?
Van az egyetemen sportközpont?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Van szintfelmérő teszt?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Arrangerer I også ekskursioner?
Kirándulásokat is szerveznek?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Hvilke programmer tilbydes her?
Milyen programokat nyújtanak?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Dotaz ohledně možností financování
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
studiegebyrer
tandíj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
leveomkostninger
megélhetési költségek
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
børnepasning
gyermekellátás
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti