čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
我想要进入大学学习。
Uvést, že se chcete zapsat
Jeg vil gerne søge faget _____________.
我想要申请______________课程。
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bachelor
本科生
Druh studia
kandidatstuderende
研究生
Druh studia
ph.d.-studerende
博士生
Druh studia
fuldtids-
全日制
Druh studia
deltids-
非全日
Druh studia
online
网上课程
Druh studia
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
et semester
一学期
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
et studieår
一学年
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
请问学生工作有什么限制?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
请问该所大学的入学要求是什么?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garanterer universitetet indkvartering?
请问大学能保证我的住宿吗?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Indeholder faget også en praktikperiode?
课程内容涵盖实习吗?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Hvad er sprogkravene?
对【语言】的要求是什么?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hvordan er ____________ systemet?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Dotaz ohledně systému
studiepoint
学分制
Druh systému
bedømmelse
打分制
Druh systému
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Hvordan er undervisningsformen?
这里的教学风格是什么样的?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Er der _____________ ?
这里有_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
forelæsninger
讲座
Druh vyučování
seminarer
研讨会
Druh vyučování
undervisning
个别辅导
Druh vyučování
konferencer
会议
Druh vyučování
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
暑期学校提供哪些课程呢?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Hvornår afholdes eksaminerne?
考试何时举行?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Hvor kan jeg finde information om fagene?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Er der en sportshal på universitetet?
大学里有体育馆吗?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
我如何加入学生组织?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
我在这里可以学习什么语言?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
有没有水平测试来评估我的水平?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
您有课程的详细介绍吗?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
一个班级里最多有多少个学生?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
贵校都有哪些设施?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Arrangerer I også ekskursioner?
请问你们安排郊游吗?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Hvilke programmer tilbydes her?
你们提供哪些项目呢?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
我想了解关于助学金的信息。
Dotaz ohledně možností financování
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
有哪些组织可以资助我的学习?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Uvést, že potřebujete finanční podporu
studiegebyrer
学费
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
leveomkostninger
生活费用
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
børnepasning
儿童托管
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
请问有哪些奖学金?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti