česky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Uvést, že se chcete zapsat
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bachelor
bakalářské studium
Druh studia
kandidatstuderende
postgraduální studium
Druh studia
ph.d.-studerende
doktorské studium
Druh studia
fuldtids-
prezenční studium
Druh studia
deltids-
kombinované studium
Druh studia
online
online
Druh studia
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
et semester
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
et studieår
celý akademický rok
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Garanterer universitetet indkvartering?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Indeholder faget også en praktikperiode?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Musím jako výměnný student platit školné?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Hvad er sprogkravene?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Hvordan er ____________ systemet?
Jaký je ____________ systém?
Dotaz ohledně systému
studiepoint
kredity
Druh systému
bedømmelse
známkování
Druh systému
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Hvordan er undervisningsformen?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Er der _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
forelæsninger
přednášky
Druh vyučování
seminarer
semináře
Druh vyučování
undervisning
konsultace
Druh vyučování
konferencer
konference
Druh vyučování
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Hvornår afholdes eksaminerne?
Kdy jsou zkoušky?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Er der en sportshal på universitetet?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Arrangerer I også ekskursioner?
Pořádáte exkurze?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Hvilke programmer tilbydes her?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Dotaz ohledně možností financování
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
studiegebyrer
školné
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
leveomkostninger
životní náklady
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
børnepasning
péče o dítě
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti