švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

我想要进入大学学习。
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Uvést, že se chcete zapsat
我想要申请______________课程。
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
本科生
kandidatkurs
Druh studia
研究生
avancerad kurs
Druh studia
博士生
doktorandkurs
Druh studia
全日制
fulltidskurs
Druh studia
非全日
deltidskurs
Druh studia
网上课程
onlinekurs
Druh studia
我想要在这所大学学习___________。
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
一学期
en termin
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
一学年
ett läsår
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
请问学生工作有什么限制?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
我需要提供材料原件还是复印件?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
请问该所大学的入学要求是什么?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
请问大学能保证我的住宿吗?
Garanterar universitetet boende?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
课程内容涵盖实习吗?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
我如何才能查看我的申请进程呢?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
对【语言】的要求是什么?
Vilka är språkkraven?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Hur fungerar _______ ?
Dotaz ohledně systému
学分制
poängsystemet
Druh systému
打分制
betygssättningen
Druh systému
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
这里的教学风格是什么样的?
Hur är undervisningen?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
这里有_____________?
Finns det _______?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
讲座
föreläsningar
Druh vyučování
研讨会
seminarier
Druh vyučování
个别辅导
handledning
Druh vyučování
会议
konferenser
Druh vyučování
暑期学校提供哪些课程呢?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
考试何时举行?
När är tentaperioderna?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
我在哪里能找到所有的课程信息?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
大学里有体育馆吗?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
我如何加入学生组织?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

我在这里可以学习什么语言?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
有没有水平测试来评估我的水平?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
您有课程的详细介绍吗?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
一个班级里最多有多少个学生?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
贵校都有哪些设施?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
请问你们安排郊游吗?
Arrangerar skolan också utflykter?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
你们提供哪些项目呢?
Vilka program erbjuds?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

我想了解关于助学金的信息。
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Dotaz ohledně možností financování
有哪些组织可以资助我的学习?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
我需要 ____________的财政补贴。
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
学费
skolavgifter
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
生活费用
mina levnadskostnader
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
儿童托管
barnomsorg
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
请问有哪些奖学金?
Vilka typer av stipendier finns det?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti