španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

我想要进入大学学习。
Me gustaría matricularme en la universidad.
Uvést, že se chcete zapsat
我想要申请______________课程。
Me quiero matricular _______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
本科生
en un grado
Druh studia
研究生
en un posgrado
Druh studia
博士生
en un doctorado
Druh studia
全日制
a tiempo completo
Druh studia
非全日
a tiempo parcial
Druh studia
网上课程
a distancia
Druh studia
我想要在这所大学学习___________。
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
一学期
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
一学年
un curso académico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
请问学生工作有什么限制?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
我需要提供材料原件还是复印件?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
请问该所大学的入学要求是什么?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
请问大学能保证我的住宿吗?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
课程内容涵盖实习吗?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
我如何才能查看我的申请进程呢?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
对【语言】的要求是什么?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
¿Cómo es el sistema _____________?
Dotaz ohledně systému
学分制
de créditos
Druh systému
打分制
de notas
Druh systému
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
这里的教学风格是什么样的?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
这里有_____________?
¿Hay ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
讲座
clases teóricas
Druh vyučování
研讨会
seminarios
Druh vyučování
个别辅导
tutorías
Druh vyučování
会议
conferencias
Druh vyučování
暑期学校提供哪些课程呢?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
考试何时举行?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
我在哪里能找到所有的课程信息?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
大学里有体育馆吗?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
我如何加入学生组织?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
在【城市】居住的生活成本大概多少?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

我在这里可以学习什么语言?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
有没有水平测试来评估我的水平?
¿Hay pruebas de nivel?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
您有课程的详细介绍吗?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
一个班级里最多有多少个学生?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
贵校都有哪些设施?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
请问你们安排郊游吗?
¿Organizan también excursiones?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
你们提供哪些项目呢?
¿Qué programas ofertan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

我想了解关于助学金的信息。
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Dotaz ohledně možností financování
有哪些组织可以资助我的学习?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
我需要 ____________的财政补贴。
Necesito ayuda financiera para ______________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
学费
matrícula
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
生活费用
gastos personales
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
儿童托管
manutención de hijos menores
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
请问有哪些奖学金?
¿Qué becas puedo solicitar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Dotaz, o přehledu překladatelů
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti