rusky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

我想要进入大学学习。
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Uvést, že se chcete zapsat
我想要申请______________课程。
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
本科生
бакалавриат
Druh studia
研究生
аспирантура
Druh studia
博士生
докторат/профессура
Druh studia
全日制
очная форма
Druh studia
非全日
заочная форма
Druh studia
网上课程
онлайн обучение
Druh studia
我想要在这所大学学习___________。
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
一学期
семестр
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
一学年
академический год
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
请问学生工作有什么限制?
Какие ограничения на работу для студентов?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
我需要提供材料原件还是复印件?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
请问该所大学的入学要求是什么?
Каковы требования для поступления в университет?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
请问大学能保证我的住宿吗?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
课程内容涵盖实习吗?
Курс включает в себя период стажировки?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
我如何才能查看我的申请进程呢?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
对【语言】的要求是什么?
Каковы требования знания [язык] языка?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Какова система_____________?
Dotaz ohledně systému
学分制
кредитов
Druh systému
打分制
оценок
Druh systému
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
这里的教学风格是什么样的?
Каков стиль преподавания?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
这里有_____________?
Там есть___________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
讲座
лекции
Druh vyučování
研讨会
семинары
Druh vyučování
个别辅导
учебные материалы
Druh vyučování
会议
конференции
Druh vyučování
暑期学校提供哪些课程呢?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
考试何时举行?
Когда проходят экзамены?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
我在哪里能找到所有的课程信息?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
大学里有体育馆吗?
В университете есть спортивный центр?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
我如何加入学生组织?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

我在这里可以学习什么语言?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
有没有水平测试来评估我的水平?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
您有课程的详细介绍吗?
У вас есть детальное описание курса?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
一个班级里最多有多少个学生?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
贵校都有哪些设施?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
请问你们安排郊游吗?
Вы организовываете экскурсии?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
你们提供哪些项目呢?
Какие программы вы предлагаете?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

我想了解关于助学金的信息。
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Dotaz ohledně možností financování
有哪些组织可以资助我的学习?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
我需要 ____________的财政补贴。
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
学费
плата за обучение
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
生活费用
расходы на жизнь
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
儿童托管
уход за ребенком
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
请问有哪些奖学金?
Какие виды стипендий доступны?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti