nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

我想要进入大学学习。
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Uvést, že se chcete zapsat
我想要申请______________课程。
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
本科生
een bacheloropleiding
Druh studia
研究生
een postgraduaat
Druh studia
博士生
een doctoraat
Druh studia
全日制
een voltijdse opleiding
Druh studia
非全日
een deeltijdse opleiding
Druh studia
网上课程
een online cursus
Druh studia
我想要在这所大学学习___________。
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
一学期
een semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
一学年
een academisch jaar
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
请问学生工作有什么限制?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
我需要提供材料原件还是复印件?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
请问该所大学的入学要求是什么?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
请问大学能保证我的住宿吗?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
课程内容涵盖实习吗?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
我如何才能查看我的申请进程呢?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
对【语言】的要求是什么?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Dotaz ohledně systému
学分制
creditsysteem
Druh systému
打分制
beoordelingssysteem
Druh systému
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
这里的教学风格是什么样的?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
这里有_____________?
Zijn er _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
讲座
lezingen
Druh vyučování
研讨会
seminars
Druh vyučování
个别辅导
tutorials
Druh vyučování
会议
conferenties
Druh vyučování
暑期学校提供哪些课程呢?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
考试何时举行?
Wanneer worden de examens gehouden?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
我在哪里能找到所有的课程信息?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
大学里有体育馆吗?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
我如何加入学生组织?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

我在这里可以学习什么语言?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
有没有水平测试来评估我的水平?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
您有课程的详细介绍吗?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
一个班级里最多有多少个学生?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
贵校都有哪些设施?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
请问你们安排郊游吗?
Organiseren jullie ook excursies?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
你们提供哪些项目呢?
Welke programma's bieden jullie aan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

我想了解关于助学金的信息。
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Dotaz ohledně možností financování
有哪些组织可以资助我的学习?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
我需要 ____________的财政补贴。
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
学费
inschrijvingsgeld
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
生活费用
kosten voor levensonderhoud
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
儿童托管
kinderopvang
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
请问有哪些奖学金?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti