dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

我想要进入大学学习。
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Uvést, že se chcete zapsat
我想要申请______________课程。
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
本科生
bachelor
Druh studia
研究生
kandidatstuderende
Druh studia
博士生
ph.d.-studerende
Druh studia
全日制
fuldtids-
Druh studia
非全日
deltids-
Druh studia
网上课程
online
Druh studia
我想要在这所大学学习___________。
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
一学期
et semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
一学年
et studieår
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
请问学生工作有什么限制?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
我需要提供材料原件还是复印件?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
请问该所大学的入学要求是什么?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
请问大学能保证我的住宿吗?
Garanterer universitetet indkvartering?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
课程内容涵盖实习吗?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
我如何才能查看我的申请进程呢?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
对【语言】的要求是什么?
Hvad er sprogkravene?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Hvordan er ____________ systemet?
Dotaz ohledně systému
学分制
studiepoint
Druh systému
打分制
bedømmelse
Druh systému
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
这里的教学风格是什么样的?
Hvordan er undervisningsformen?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
这里有_____________?
Er der _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
讲座
forelæsninger
Druh vyučování
研讨会
seminarer
Druh vyučování
个别辅导
undervisning
Druh vyučování
会议
konferencer
Druh vyučování
暑期学校提供哪些课程呢?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
考试何时举行?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
我在哪里能找到所有的课程信息?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
大学里有体育馆吗?
Er der en sportshal på universitetet?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
我如何加入学生组织?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

我在这里可以学习什么语言?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
有没有水平测试来评估我的水平?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
您有课程的详细介绍吗?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
一个班级里最多有多少个学生?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
贵校都有哪些设施?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
请问你们安排郊游吗?
Arrangerer I også ekskursioner?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
你们提供哪些项目呢?
Hvilke programmer tilbydes her?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

我想了解关于助学金的信息。
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Dotaz ohledně možností financování
有哪些组织可以资助我的学习?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
我需要 ____________的财政补贴。
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
学费
studiegebyrer
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
生活费用
leveomkostninger
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
儿童托管
børnepasning
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
请问有哪些奖学金?
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti