česky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

我想要进入大学学习。
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Uvést, že se chcete zapsat
我想要申请______________课程。
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
本科生
bakalářské studium
Druh studia
研究生
postgraduální studium
Druh studia
博士生
doktorské studium
Druh studia
全日制
prezenční studium
Druh studia
非全日
kombinované studium
Druh studia
网上课程
online
Druh studia
我想要在这所大学学习___________。
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
一学期
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
一学年
celý akademický rok
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
请问学生工作有什么限制?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
我需要提供材料原件还是复印件?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
请问该所大学的入学要求是什么?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
请问大学能保证我的住宿吗?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
课程内容涵盖实习吗?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Musím jako výměnný student platit školné?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
我如何才能查看我的申请进程呢?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
对【语言】的要求是什么?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Jaký je ____________ systém?
Dotaz ohledně systému
学分制
kredity
Druh systému
打分制
známkování
Druh systému
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
这里的教学风格是什么样的?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
这里有_____________?
Jsou tam _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
讲座
přednášky
Druh vyučování
研讨会
semináře
Druh vyučování
个别辅导
konsultace
Druh vyučování
会议
konference
Druh vyučování
暑期学校提供哪些课程呢?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
考试何时举行?
Kdy jsou zkoušky?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
大学里有体育馆吗?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
我如何加入学生组织?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

我在这里可以学习什么语言?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
有没有水平测试来评估我的水平?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
您有课程的详细介绍吗?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
一个班级里最多有多少个学生?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
贵校都有哪些设施?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
请问你们安排郊游吗?
Pořádáte exkurze?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
你们提供哪些项目呢?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

我想了解关于助学金的信息。
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Dotaz ohledně možností financování
有哪些组织可以资助我的学习?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
我需要 ____________的财政补贴。
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
学费
školné
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
生活费用
životní náklady
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
儿童托管
péče o dítě
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
请问有哪些奖学金?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti