turecky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
_____________ ders almak istiyorum.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
lisans seviyesinde
Druh studia
postgraduální studium
lisans üstü seviyesinde
Druh studia
doktorské studium
doktora seviyesinde
Druh studia
prezenční studium
tam zamanlı
Druh studia
kombinované studium
yarı zamanlı
Druh studia
online
çevrimiçi
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
bir dönem
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
bir akademik yıl
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Dotaz ohledně systému
kredity
kredi
Druh systému
známkování
notlama
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
_____________ var mı?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
ders
Druh vyučování
semináře
seminer
Druh vyučování
konsultace
uygulamalı ders
Druh vyučování
konference
konferanslar
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
Sınavlar ne zaman?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
harçlar
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
yaşam giderleri
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
çocuk bakımı
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Ne tür burslar mevcut?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti