švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
kandidatkurs
Druh studia
postgraduální studium
avancerad kurs
Druh studia
doktorské studium
doktorandkurs
Druh studia
prezenční studium
fulltidskurs
Druh studia
kombinované studium
deltidskurs
Druh studia
online
onlinekurs
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
en termin
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
ett läsår
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garanterar universitetet boende?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
Vilka är språkkraven?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
Hur fungerar _______ ?
Dotaz ohledně systému
kredity
poängsystemet
Druh systému
známkování
betygssättningen
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Hur är undervisningen?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
Finns det _______?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
föreläsningar
Druh vyučování
semináře
seminarier
Druh vyučování
konsultace
handledning
Druh vyučování
konference
konferenser
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
När är tentaperioderna?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
Arrangerar skolan också utflykter?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vilka program erbjuds?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
skolavgifter
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
mina levnadskostnader
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
barnomsorg
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vilka typer av stipendier finns det?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti