španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Me quiero matricular _______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
en un grado
Druh studia
postgraduální studium
en un posgrado
Druh studia
doktorské studium
en un doctorado
Druh studia
prezenční studium
a tiempo completo
Druh studia
kombinované studium
a tiempo parcial
Druh studia
online
a distancia
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
un curso académico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
¿Cómo es el sistema _____________?
Dotaz ohledně systému
kredity
de créditos
Druh systému
známkování
de notas
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
¿Hay ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
clases teóricas
Druh vyučování
semináře
seminarios
Druh vyučování
konsultace
tutorías
Druh vyučování
konference
conferencias
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
¿Hay pruebas de nivel?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
¿Organizan también excursiones?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
¿Qué programas ofertan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
matrícula
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
gastos personales
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
manutención de hijos menores
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
¿Qué becas puedo solicitar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti