rusky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
бакалавриат
Druh studia
postgraduální studium
аспирантура
Druh studia
doktorské studium
докторат/профессура
Druh studia
prezenční studium
очная форма
Druh studia
kombinované studium
заочная форма
Druh studia
online
онлайн обучение
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
семестр
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
академический год
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Какие ограничения на работу для студентов?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Каковы требования для поступления в университет?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Курс включает в себя период стажировки?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
Каковы требования знания [язык] языка?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
Какова система_____________?
Dotaz ohledně systému
kredity
кредитов
Druh systému
známkování
оценок
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Каков стиль преподавания?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
Там есть___________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
лекции
Druh vyučování
semináře
семинары
Druh vyučování
konsultace
учебные материалы
Druh vyučování
konference
конференции
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
Когда проходят экзамены?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
В университете есть спортивный центр?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
У вас есть детальное описание курса?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
Вы организовываете экскурсии?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
Какие программы вы предлагаете?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
плата за обучение
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
расходы на жизнь
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
уход за ребенком
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Какие виды стипендий доступны?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti