portugalsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
graduação
Druh studia
postgraduální studium
pós-graduação
Druh studia
doktorské studium
PhD
Druh studia
prezenční studium
tempo integral
Druh studia
kombinované studium
meio período
Druh studia
online
online
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
um semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
um ano acadêmico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Vou receber uma proposta formal?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
A universidade também oferece acomodação?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
O curso também inclui um período de estágio?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
Como é o sistema de ____________?
Dotaz ohledně systému
kredity
crédito
Druh systému
známkování
notas
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Qual é o estilo de ensino?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
São _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
aulas expositivas
Druh vyučování
semináře
seminários
Druh vyučování
konsultace
tutoriais
Druh vyučování
konference
conferências
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
Quando acontecem as provas?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Há um complexo esportivo aqui?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quais são as comodidades da escola?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
Vocês também organizam excursões?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
Quais programas vocês oferecem?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
mensalidades
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
despesas de subsistência
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
cuidados infantis
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti