nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
een bacheloropleiding
Druh studia
postgraduální studium
een postgraduaat
Druh studia
doktorské studium
een doctoraat
Druh studia
prezenční studium
een voltijdse opleiding
Druh studia
kombinované studium
een deeltijdse opleiding
Druh studia
online
een online cursus
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
een semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
een academisch jaar
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Dotaz ohledně systému
kredity
creditsysteem
Druh systému
známkování
beoordelingssysteem
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
lezingen
Druh vyučování
semináře
seminars
Druh vyučování
konsultace
tutorials
Druh vyučování
konference
conferenties
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
Wanneer worden de examens gehouden?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
Organiseren jullie ook excursies?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welke programma's bieden jullie aan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
inschrijvingsgeld
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
kosten voor levensonderhoud
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
kinderopvang
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti