německy | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
Grundkurs
Druh studia
postgraduální studium
Aufbaukurs
Druh studia
doktorské studium
Doktorandenkurs
Druh studia
prezenční studium
Vollzeitkurs
Druh studia
kombinované studium
Teilzeitkurs
Druh studia
online
Onlinekurs
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
ein Semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
ein Studienjahr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
Wie funktioniert das__________?
Dotaz ohledně systému
kredity
Kreditsystem
Druh systému
známkování
Benotungssystem
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
Gibt es_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
Vorlesungen
Druh vyučování
semináře
Seminare
Druh vyučování
konsultace
Tutorien
Druh vyučování
konference
Konferenzen
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
Wann finden die Prüfungen statt?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welche Programme bieten Sie an?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
Studiengebühren
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
Lebenshaltungskosten
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
Kinderbetreuung
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welche Stipendien gibt es?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti