maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
alapképzés
Druh studia
postgraduální studium
mesterképzés
Druh studia
doktorské studium
PhD
Druh studia
prezenční studium
nappali tagozatos
Druh studia
kombinované studium
részidős
Druh studia
online
online
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
egy szemeszter
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
egy év
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Az egyetem biztosít szállást is?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
Milyen a ____________ rendszer?
Dotaz ohledně systému
kredity
kredit
Druh systému
známkování
osztályzási
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Milyen a tanítás stílusa?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
Vannak_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
előadások
Druh vyučování
semináře
szemináriumok
Druh vyučování
konsultace
oktatói órák
Druh vyučování
konference
konferenciák
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
Mikor vannak a vizsgák?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Van az egyetemen sportközpont?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Van szintfelmérő teszt?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
Kirándulásokat is szerveznek?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
Milyen programokat nyújtanak?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
tandíj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
megélhetési költségek
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
gyermekellátás
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti