italsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Vorrei iscrivermi all'università.
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
di laurea triennale
Druh studia
postgraduální studium
di laurea magistrale
Druh studia
doktorské studium
di dottorato
Druh studia
prezenční studium
a tempo pieno
Druh studia
kombinované studium
part-time
Druh studia
online
online
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
un anno accademico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
Come funziona il sistema di __________?
Dotaz ohledně systému
kredity
crediti
Druh systému
známkování
valutazione
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
Ci sono _______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
lezioni frontali
Druh vyučování
semináře
seminari
Druh vyučování
konsultace
esercitazioni
Druh vyučování
konference
conferenze
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
Quando si svolgono gli esami?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
C'è un centro sportivo universitario?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
Organizzate delle escursioni?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
Che programmi offrite?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
le tasse universitarie
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
le spese di sostentamento
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
i servizi per l'infanzia
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti