francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
une formation du premier cycle
Druh studia
postgraduální studium
une formation du second cycle
Druh studia
doktorské studium
un doctorat
Druh studia
prezenční studium
une formation à temps plein
Druh studia
kombinované studium
une formation à temps partiel
Druh studia
online
une formation en ligne
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
une année académique
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Le logement est assuré par l'université ?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
Comment fonctionne le système ______ ?
Dotaz ohledně systému
kredity
de crédits
Druh systému
známkování
de notation
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
Y a-t-il ______ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
des cours magistraux
Druh vyučování
semináře
des séminaires
Druh vyučování
konsultace
des travaux dirigés
Druh vyučování
konference
des conférences
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
Quels programmes offrez-vous ?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
les frais d'inscription
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
les frais de subsistance
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
la garde d'enfants
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti