finsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Haluan hakea ________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
kandidaatin ohjelmaan
Druh studia
postgraduální studium
jatko-opintoihin
Druh studia
doktorské studium
tohtorin ohjelmaan
Druh studia
prezenční studium
täysiaikaiseen ohjelmaan
Druh studia
kombinované studium
osa-aikaiseen ohjelmaan
Druh studia
online
verkossa käytävään ohjelmaan
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
lukukauden
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
lukuvuoden
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Dotaz ohledně systému
kredity
opintopiste
Druh systému
známkování
arvosana
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
Onko teillä ________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
luentoja
Druh vyučování
semináře
seminaareja
Druh vyučování
konsultace
pienryhmäopetusta
Druh vyučování
konference
konferensseja
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
Koska tentit ovat?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
lukukausimaksut
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
elinkustannukseni
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
lastenhoito
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti