esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Mi volas apliki por_____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
kurso por studentoj
Druh studia
postgraduální studium
kurso por postdiplomaj studentoj
Druh studia
doktorské studium
kurso por Ph.D.
Druh studia
prezenční studium
plentempa kurso
Druh studia
kombinované studium
parttempa kurso
Druh studia
online
enreta kurso
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
semestro
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
akademia jaro
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Dotaz ohledně systému
kredity
de kredito
Druh systému
známkování
de noto
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Kiom estas la instrua stilo?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
lekcioj
Druh vyučování
semináře
seminarioj
Druh vyučování
konsultace
lerniloj
Druh vyučování
konference
konferencoj
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
Kiam estas la ekzamenoj?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Ĉu estas universitata sportejo?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
Kio programojn vi proponas?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
instrudepagoj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
miaj vivelspezoj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
infanzorgado
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti