dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
bachelor
Druh studia
postgraduální studium
kandidatstuderende
Druh studia
doktorské studium
ph.d.-studerende
Druh studia
prezenční studium
fuldtids-
Druh studia
kombinované studium
deltids-
Druh studia
online
online
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
et semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
et studieår
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garanterer universitetet indkvartering?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
Hvad er sprogkravene?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
Hvordan er ____________ systemet?
Dotaz ohledně systému
kredity
studiepoint
Druh systému
známkování
bedømmelse
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Hvordan er undervisningsformen?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
Er der _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
forelæsninger
Druh vyučování
semináře
seminarer
Druh vyučování
konsultace
undervisning
Druh vyučování
konference
konferencer
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Er der en sportshal på universitetet?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
Arrangerer I også ekskursioner?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
Hvilke programmer tilbydes her?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
studiegebyrer
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
leveomkostninger
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
børnepasning
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti