čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
我想要进入大学学习。
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
我想要申请______________课程。
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
本科生
Druh studia
postgraduální studium
研究生
Druh studia
doktorské studium
博士生
Druh studia
prezenční studium
全日制
Druh studia
kombinované studium
非全日
Druh studia
online
网上课程
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
一学期
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
一学年
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
请问学生工作有什么限制?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
我需要提供材料原件还是复印件?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
请问该所大学的入学要求是什么?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
请问大学能保证我的住宿吗?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
课程内容涵盖实习吗?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
对【语言】的要求是什么?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Dotaz ohledně systému
kredity
学分制
Druh systému
známkování
打分制
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
这里的教学风格是什么样的?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
这里有_____________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
讲座
Druh vyučování
semináře
研讨会
Druh vyučování
konsultace
个别辅导
Druh vyučování
konference
会议
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
暑期学校提供哪些课程呢?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
考试何时举行?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
大学里有体育馆吗?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
我如何加入学生组织?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
我在这里可以学习什么语言?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
您有课程的详细介绍吗?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
一个班级里最多有多少个学生?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
贵校都有哪些设施?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
请问你们安排郊游吗?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
你们提供哪些项目呢?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
我想了解关于助学金的信息。
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
有哪些组织可以资助我的学习?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
学费
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
生活费用
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
儿童托管
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
请问有哪些奖学金?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti