anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
I would like to enroll at a university.
Uvést, že se chcete zapsat
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
I want to apply for _____________ course.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
bakalářské studium
an undergraduate
Druh studia
postgraduální studium
a postgraduate
Druh studia
doktorské studium
a PhD
Druh studia
prezenční studium
a full-time
Druh studia
kombinované studium
a part-time
Druh studia
online
an online
Druh studia
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
I would like to study at your university for ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
(jeden) semestr
a semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
celý akademický rok
an academic year
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
What are the work restrictions for students?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
What are the entry requirements of the university?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Are you going to send me a formal offer?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Does the university guarantee accommodation as well?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Does the course involve an internship as well?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Musím jako výměnný student platit školné?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
How can I track the progress of my application?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
Jaké jsou jazykové požadavky?
What are the [language] language requirements?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
Jaký je ____________ systém?
What is the ____________ system like?
Dotaz ohledně systému
kredity
credit
Druh systému
známkování
marking
Druh systému
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
Jaké vyučovací metody jsou používány?
What is the teaching style like?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Jsou tam _____________ ?
Are there _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
přednášky
lectures
Druh vyučování
semináře
seminars
Druh vyučování
konsultace
tutorials
Druh vyučování
konference
conferences
Druh vyučování
Jaké předměty nabízí letní škola?
What courses are offered by summer schools?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
Kdy jsou zkoušky?
When are the exams held?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Where can I find information about all the courses available?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Is there a university sports center?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
How can I join student societies?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
What are the estimated living costs in [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
What languages can I study at your school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Is there a placement test to assess my level?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Nabízíte detailní popis kurzu?
Do you have a detailed description of the course?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
What is the maximum number of students in a class?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
What facilities are there in your school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Pořádáte exkurze?
Do you also arrange excursions?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
Jaké programy nabízí vaše škola?
What programs do you offer?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
I am here to inquire about funding opportunities.
Dotaz ohledně možností financování
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Which bodies can fund my studies?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
I need financial help for ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
školné
tuition fees
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
životní náklady
my living expenses
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
péče o dítě
childcare
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
What kinds of scholarships are available?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Where can I get a certificate of equivalency?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti