turecky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
_____________ ders almak istiyorum.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
lisans seviyesinde
Druh studia
a postgraduate
lisans üstü seviyesinde
Druh studia
a PhD
doktora seviyesinde
Druh studia
a full-time
tam zamanlı
Druh studia
a part-time
yarı zamanlı
Druh studia
an online
çevrimiçi
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
bir dönem
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
bir akademik yıl
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Dotaz ohledně systému
credit
kredi
Druh systému
marking
notlama
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
_____________ var mı?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
ders
Druh vyučování
seminars
seminer
Druh vyučování
tutorials
uygulamalı ders
Druh vyučování
conferences
konferanslar
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Sınavlar ne zaman?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
harçlar
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
yaşam giderleri
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
çocuk bakımı
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Ne tür burslar mevcut?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti