švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
kandidatkurs
Druh studia
a postgraduate
avancerad kurs
Druh studia
a PhD
doktorandkurs
Druh studia
a full-time
fulltidskurs
Druh studia
a part-time
deltidskurs
Druh studia
an online
onlinekurs
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
en termin
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
ett läsår
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
Garanterar universitetet boende?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Vilka är språkkraven?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Hur fungerar _______ ?
Dotaz ohledně systému
credit
poängsystemet
Druh systému
marking
betygssättningen
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Hur är undervisningen?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
Finns det _______?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
föreläsningar
Druh vyučování
seminars
seminarier
Druh vyučování
tutorials
handledning
Druh vyučování
conferences
konferenser
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
När är tentaperioderna?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Arrangerar skolan också utflykter?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Vilka program erbjuds?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
skolavgifter
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
mina levnadskostnader
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
barnomsorg
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Vilka typer av stipendier finns det?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti