španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Me quiero matricular _______________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
en un grado
Druh studia
a postgraduate
en un posgrado
Druh studia
a PhD
en un doctorado
Druh studia
a full-time
a tiempo completo
Druh studia
a part-time
a tiempo parcial
Druh studia
an online
a distancia
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
un semestre
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
un curso académico
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
¿Cómo es el sistema _____________?
Dotaz ohledně systému
credit
de créditos
Druh systému
marking
de notas
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
¿Hay ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
clases teóricas
Druh vyučování
seminars
seminarios
Druh vyučování
tutorials
tutorías
Druh vyučování
conferences
conferencias
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
¿Hay pruebas de nivel?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
¿Organizan también excursiones?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
¿Qué programas ofertan?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
matrícula
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
gastos personales
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
manutención de hijos menores
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
¿Qué becas puedo solicitar?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti