rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
student
Druh studia
a postgraduate
student cu diplomă
Druh studia
a PhD
doctorand
Druh studia
a full-time
cu normă întreagă
Druh studia
a part-time
cu jumătate de normă
Druh studia
an online
la distanță
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
un semestru
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
un an academic
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
Există perioadă de practică în planul de studii?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Care este nivelul de [limba] cerută?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Cum este sistemul ____________?
Dotaz ohledně systému
credit
de credite
Druh systému
marking
de note
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Cum este sistemul de predare?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
Sunt _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
cursuri teoretice
Druh vyučování
seminars
seminarii
Druh vyučování
tutorials
tutoriale
Druh vyučování
conferences
conferințe
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Când se susșine sesiunea de examene?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
Are universitatea centru sportiv?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Ce facilitări oferă centrul?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Organizați excursii de asemenea?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Ce programă oferiți?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
taxă de școlarizare
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
întreținere
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
îngrijire copii minori
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti