řecky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
ένα προπτυχιακό
Druh studia
a postgraduate
ένα μεταπτυχιακό
Druh studia
a PhD
ένα διδακτορικό
Druh studia
a full-time
πλήρους απασχόλησης
Druh studia
a part-time
μερικής απασχόλησης
Druh studia
an online
εξ αποστάσεως
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
ένα εξάμηνο
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
ένα ακαδημαϊκό έτος
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Dotaz ohledně systému
credit
πόντων
Druh systému
marking
βαθμολόγησης
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
διαλέξεις
Druh vyučování
seminars
σεμινάρια
Druh vyučování
tutorials
προγράμματα εκμάθησης
Druh vyučování
conferences
συνέδρια
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
δίδακτρα
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
τα έξοδα διαβίωσής μου
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
τη φροντίδα των παιδιών
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti