japonsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
Druh studia
a postgraduate
Druh studia
a PhD
Druh studia
a full-time
Druh studia
a part-time
Druh studia
an online
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Dotaz ohledně systému
credit
Druh systému
marking
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
Druh vyučování
seminars
Druh vyučování
tutorials
Druh vyučování
conferences
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti