finsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Haluan hakea ________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
kandidaatin ohjelmaan
Druh studia
a postgraduate
jatko-opintoihin
Druh studia
a PhD
tohtorin ohjelmaan
Druh studia
a full-time
täysiaikaiseen ohjelmaan
Druh studia
a part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Druh studia
an online
verkossa käytävään ohjelmaan
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
lukukauden
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
lukuvuoden
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Dotaz ohledně systému
credit
opintopiste
Druh systému
marking
arvosana
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
Onko teillä ________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
luentoja
Druh vyučování
seminars
seminaareja
Druh vyučování
tutorials
pienryhmäopetusta
Druh vyučování
conferences
konferensseja
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Koska tentit ovat?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
lukukausimaksut
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
elinkustannukseni
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
lastenhoito
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti