esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Mi volas apliki por_____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
kurso por studentoj
Druh studia
a postgraduate
kurso por postdiplomaj studentoj
Druh studia
a PhD
kurso por Ph.D.
Druh studia
a full-time
plentempa kurso
Druh studia
a part-time
parttempa kurso
Druh studia
an online
enreta kurso
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
semestro
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
akademia jaro
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Dotaz ohledně systému
credit
de kredito
Druh systému
marking
de noto
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Kiom estas la instrua stilo?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
lekcioj
Druh vyučování
seminars
seminarioj
Druh vyučování
tutorials
lerniloj
Druh vyučování
conferences
konferencoj
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Kiam estas la ekzamenoj?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
Ĉu estas universitata sportejo?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Kio programojn vi proponas?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
instrudepagoj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
miaj vivelspezoj
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
infanzorgado
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti