dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
bachelor
Druh studia
a postgraduate
kandidatstuderende
Druh studia
a PhD
ph.d.-studerende
Druh studia
a full-time
fuldtids-
Druh studia
a part-time
deltids-
Druh studia
an online
online
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
et semester
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
et studieår
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
Garanterer universitetet indkvartering?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Hvad er sprogkravene?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Hvordan er ____________ systemet?
Dotaz ohledně systému
credit
studiepoint
Druh systému
marking
bedømmelse
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Hvordan er undervisningsformen?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
Er der _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
forelæsninger
Druh vyučování
seminars
seminarer
Druh vyučování
tutorials
undervisning
Druh vyučování
conferences
konferencer
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
Er der en sportshal på universitetet?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Arrangerer I også ekskursioner?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Hvilke programmer tilbydes her?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
studiegebyrer
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
leveomkostninger
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
børnepasning
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti