česky | Fráze - Život v zahraničí | Studium

Studium - Univerzita

I would like to enroll at a university.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Uvést, že se chcete zapsat
I want to apply for _____________ course.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Uvést, že se chcete přihlásit na předmět
an undergraduate
bakalářské studium
Druh studia
a postgraduate
postgraduální studium
Druh studia
a PhD
doktorské studium
Druh studia
a full-time
prezenční studium
Druh studia
a part-time
kombinované studium
Druh studia
an online
online
Druh studia
I would like to study at your university for ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Uvést, jak dlouhá je doba vaší studijní výměny
a semester
(jeden) semestr
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
an academic year
celý akademický rok
Délka studijní výměny na škole v zahraničí
What are the work restrictions for students?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Dotaz ohledně pracovních omezení pro studenty
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Dotaz, jestli musíte poskytnout originální dokumenty nebo kopie
What are the entry requirements of the university?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Používané při ucházení se o studium na vysoké škole
Are you going to send me a formal offer?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Dotaz, jestli obdržíte formální nabídku ke studiu
Does the university guarantee accommodation as well?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Dotaz, jestli vysoká škola poskytuje ubytování pro studenty
Does the course involve an internship as well?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Dotaz, jestli studijní obor zahrnuje pracovní stáž
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Musím jako výměnný student platit školné?
Dotaz, jestli jako výměnný student musíte platit školné za studium
How can I track the progress of my application?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Dotaz, jak se můžete podívat na průběh vaší přihlášky
What are the [language] language requirements?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Dotaz ohledně jazykových požadavků pro studium na vysoké škole
What is the ____________ system like?
Jaký je ____________ systém?
Dotaz ohledně systému
credit
kredity
Druh systému
marking
známkování
Druh systému
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Dotaz, jestli dostanete studijní přehled o absolvovaných předmětech na konci vaší výměny
What is the teaching style like?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
Are there _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Dotaz ohledně vyučovacích metod
lectures
přednášky
Druh vyučování
seminars
semináře
Druh vyučování
tutorials
konsultace
Druh vyučování
conferences
konference
Druh vyučování
What courses are offered by summer schools?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Dotaz, jaké přeměty nabízí letní škola
When are the exams held?
Kdy jsou zkoušky?
Dotaz, kdy jsou zkoušky
Where can I find information about all the courses available?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Dotaz, kde můžete najít informace o vyučovacích předmětech
Is there a university sports center?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Dotaz, jestli vysoká škola disponuje sportovním centrem
How can I join student societies?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Dotaz, jak můžete vstoupit do studentských organizací
What are the estimated living costs in [city]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Dotaz, jaké jsou přibližné náklady na život ve městě

Studium - Jazykové kurzy

What languages can I study at your school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Dotaz, jaké jazyky můžete studovat na škole
Is there a placement test to assess my level?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Dotaz, jestli je požadován rozřazovací test podle úrovně jazyka
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Dotaz, jestli můžete změni úroveň jestliže nejste spokojeni se stávající skupinou
Do you have a detailed description of the course?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Dotaz, jestli škola nabízí detailní popis kurzu
What is the maximum number of students in a class?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Dotaz, jaký je maximální počet studentů ve třídě
What facilities are there in your school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Dotaz, jaké je ve škole vybavení
Do you also arrange excursions?
Pořádáte exkurze?
Dotaz, jestli škola také pořádá exkurze
What programs do you offer?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Dotaz, jaké programy jsou v nabídce školy

Studium - Stipendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Dotaz ohledně možností financování
Which bodies can fund my studies?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Dotaz, jaké organizace mohou financovat moje studia
I need financial help for ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Uvést, že potřebujete finanční podporu
tuition fees
školné
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
my living expenses
životní náklady
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
childcare
péče o dítě
Věc, pro kterou potřebuji finanční podporu
What kinds of scholarships are available?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Dotaz, jaké druhy stipendií jsou dostupné

Studium - Ověřování zahraničních titulů

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Uvést, že by jste si chtěli ověřit váš titul v dané zemi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Dotaz, o přehledu překladatelů
Where can I get a certificate of equivalency?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Dotaz, kde můžete získat certifikát o rovnocennosti