korejsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
ฉันเป็น ___________________
Status zaměstnání
ผู้มีงานทำ
Druh zaměstnání
ผู้ว่างงาน
Druh zaměstnání
ผู้ประกอบการ
Druh zaměstnání
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Druh zaměstnání
เด็กฝึกงาน
Druh zaměstnání
อาสาสมัคร
Druh zaměstnání
ที่ปรึกษา
Druh zaměstnání
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
เต็มเวลา
Druh smlouvy
นอกเวลา
Druh smlouvy
มีกำหนดเวลา
Druh smlouvy
พนักงานประจำ
Druh smlouvy
ตามช่วงเวลา
Druh smlouvy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Dotaz, kdy je výplatní den
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prosba o dovolenou
การลาคลอด
Druh dovolené
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Druh dovolené
การลาป่วย
Druh dovolené
การหยุดงานเอง
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Dotaz ohledně daní
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Možnosti daňového přiznání
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Možnosti daňového přiznání