francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
ฉันเป็น ___________________
Je suis ___________.
Status zaměstnání
ผู้มีงานทำ
employé(e)
Druh zaměstnání
ผู้ว่างงาน
au chômage
Druh zaměstnání
ผู้ประกอบการ
entrepreneur
Druh zaměstnání
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
travailleur indépendant
Druh zaměstnání
เด็กฝึกงาน
stagiaire
Druh zaměstnání
อาสาสมัคร
bénévole
Druh zaměstnání
ที่ปรึกษา
consultant(e)
Druh zaměstnání
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
J'ai un contrat ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
เต็มเวลา
à temps plein
Druh smlouvy
นอกเวลา
à temps partiel
Druh smlouvy
มีกำหนดเวลา
en C.D.D.
Druh smlouvy
พนักงานประจำ
en C.D.I.
Druh smlouvy
ตามช่วงเวลา
saisonnier
Druh smlouvy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Dotaz, kdy je výplatní den
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Je voudrais _________.
Prosba o dovolenou
การลาคลอด
un congé maternité
Druh dovolené
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
un congé paternité
Druh dovolené
การลาป่วย
un congé maladie
Druh dovolené
การหยุดงานเอง
des congés
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Dotaz ohledně daní
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Je voudrais déclarer mes revenus.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Qui me préviendra ________________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
du montant qui me sera remboursé
Možnosti daňového přiznání
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
si je dois payer davantage d'impôts
Možnosti daňového přiznání