esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
ฉันเป็น ___________________
Mi estas ________________.
Status zaměstnání
ผู้มีงานทำ
dungata
Druh zaměstnání
ผู้ว่างงาน
senlabora
Druh zaměstnání
ผู้ประกอบการ
entreprenisto
Druh zaměstnání
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
memdungito
Druh zaměstnání
เด็กฝึกงาน
internulo
Druh zaměstnání
อาสาสมัคร
volontulo
Druh zaměstnání
ที่ปรึกษา
konsilisto
Druh zaměstnání
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Mi havas____________ kontrakton.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
เต็มเวลา
plentempan
Druh smlouvy
นอกเวลา
parttempan
Druh smlouvy
มีกำหนดเวลา
limigitan
Druh smlouvy
พนักงานประจำ
permanentan
Druh smlouvy
ตามช่วงเวลา
sezonan
Druh smlouvy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Kiam mi ricevas mian salajron?
Dotaz, kdy je výplatní den
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Mi ŝatus peti _________.
Prosba o dovolenou
การลาคลอด
akuŝferion
Druh dovolené
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
akuŝferion (por patro)
Druh dovolené
การลาป่วย
malsanan salajron
Druh dovolené
การหยุดงานเอง
feritagojn
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Dotaz ohledně daní
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Kiu diros min ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
kiom mia repago estas
Možnosti daňového přiznání
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
se mi ŝuldas pli imposton
Možnosti daňového přiznání