čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
请问我可以在【国家】工作吗?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
请问我需要工作许可证吗?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
全国最低工资是多少?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
ฉันเป็น ___________________
我是___________________ 。
Status zaměstnání
ผู้มีงานทำ
雇佣
Druh zaměstnání
ผู้ว่างงาน
待业
Druh zaměstnání
ผู้ประกอบการ
企业家
Druh zaměstnání
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
自雇者
Druh zaměstnání
เด็กฝึกงาน
实习生
Druh zaměstnání
อาสาสมัคร
志愿者
Druh zaměstnání
ที่ปรึกษา
顾问
Druh zaměstnání
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
我想要以自由职业者身份登记。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
你提供哪种类型的工作合同?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
我有一个______________合同。
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
เต็มเวลา
全职
Druh smlouvy
นอกเวลา
兼职
Druh smlouvy
มีกำหนดเวลา
定期合同
Druh smlouvy
พนักงานประจำ
永久合同
Druh smlouvy
ตามช่วงเวลา
季节性合同
Druh smlouvy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
我什么时候能拿到我的工资?
Dotaz, kdy je výplatní den
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
我想要_________。
Prosba o dovolenou
การลาคลอด
产假
Druh dovolené
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
陪产假
Druh dovolené
การลาป่วย
病假
Druh dovolené
การหยุดงานเอง
请假
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
我想要了解纳税的相关信息。
Dotaz ohledně daní
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
我想要申报我的收入。
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
谁会告诉我______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
我的税收返还是多少
Možnosti daňového přiznání
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
我是否要交更多税
Možnosti daňového přiznání