anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Am I eligible to work in [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Do I need a social security number before I start working?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Do I need a work permit?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
What is the national minimum wage?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
ฉันเป็น ___________________
I am ___________________ .
Status zaměstnání
ผู้มีงานทำ
employed
Druh zaměstnání
ผู้ว่างงาน
unemployed
Druh zaměstnání
ผู้ประกอบการ
an entrepreneur
Druh zaměstnání
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
self-employed
Druh zaměstnání
เด็กฝึกงาน
an intern
Druh zaměstnání
อาสาสมัคร
a volunteer
Druh zaměstnání
ที่ปรึกษา
a consultant
Druh zaměstnání
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
I would like to register as a freelance professional.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
What type of employment contract do you have?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
I have a ______________ contract.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
เต็มเวลา
full-time
Druh smlouvy
นอกเวลา
part-time
Druh smlouvy
มีกำหนดเวลา
fixed-term
Druh smlouvy
พนักงานประจำ
permanent
Druh smlouvy
ตามช่วงเวลา
seasonal
Druh smlouvy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
When do I get my paycheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
I would like to ask for _________.
Prosba o dovolenou
การลาคลอด
maternity leave
Druh dovolené
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
paternity leave
Druh dovolené
การลาป่วย
sick leave
Druh dovolené
การหยุดงานเอง
days off
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
I would like to have some information on taxation.
Dotaz ohledně daní
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
I would like to report my earnings.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
When is the deadline to send my tax return?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Who will let me know ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
how much my refund is
Možnosti daňového přiznání
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
if I owe more tax
Možnosti daňového přiznání