nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Får jag lov att arbeta i [land]?
Kan ik in [land] werken?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Vad är minimilönen?
Wat is het nationale minimumloon?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Jag är ______________.
Ik ben ___________________ .
Status zaměstnání
anställd
werkende
Druh zaměstnání
arbetslös
werkloos
Druh zaměstnání
entreprenör
een ondernemer
Druh zaměstnání
egenföretagare
een zelfstandige
Druh zaměstnání
praktikant
een stagair
Druh zaměstnání
voluntärarbetare
een vrijwilliger
Druh zaměstnání
konsultant
een consultant
Druh zaměstnání
Jag vill registrera mig som frilansare.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Jag har ett _________ kontrakt.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
fulltid
voltijdse
Druh smlouvy
deltid
deeltijdse
Druh smlouvy
visstids
tijdelijke
Druh smlouvy
permanent anställd
permanente
Druh smlouvy
säsongsanställd
seizoensgebonden
Druh smlouvy
När får jag lön?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Dotaz, kdy je výplatní den
Jag skulle vilja ha ____.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prosba o dovolenou
mammaledigt
moederschapsverlof
Druh dovolené
pappaledigt
vaderschapsverlof
Druh dovolené
sjuklön
ziekteverlof
Druh dovolené
semester
vrije dagen
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Dotaz ohledně daní
Jag vill rapportera min inkomst.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Vem informerar mig om _______?
Wie informeert mij over ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
hur mycket min skatteåterbäring är
hoeveel mijn belastingteruggave is
Možnosti daňového přiznání
huruvida jag ska betala mer skatt
of ik meer belastingen schuldig ben
Možnosti daňového přiznání