italsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Får jag lov att arbeta i [land]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Vad är minimilönen?
Qual è il salario minimo?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Jag är ______________.
Sono ____________.
Status zaměstnání
anställd
impiegato/a
Druh zaměstnání
arbetslös
disoccupato/a
Druh zaměstnání
entreprenör
un imprenditore/un'imprenditrice
Druh zaměstnání
egenföretagare
un lavoratore autonomo
Druh zaměstnání
praktikant
uno/a stagista
Druh zaměstnání
voluntärarbetare
un/una volontario/a
Druh zaměstnání
konsultant
un/a consulente
Druh zaměstnání
Jag vill registrera mig som frilansare.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Jag har ett _________ kontrakt.
Ho un contratto _________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
fulltid
a tempo pieno
Druh smlouvy
deltid
part-time
Druh smlouvy
visstids
a tempo determinato
Druh smlouvy
permanent anställd
a tempo indeterminato
Druh smlouvy
säsongsanställd
stagionale
Druh smlouvy
När får jag lön?
Quando viene versato lo stipendio?
Dotaz, kdy je výplatní den
Jag skulle vilja ha ____.
Vorrei chiedere ___________.
Prosba o dovolenou
mammaledigt
il congedo di maternità
Druh dovolené
pappaledigt
il congedo di paternità
Druh dovolené
sjuklön
il congedo per malattia
Druh dovolené
semester
dei giorni liberi
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Dotaz ohledně daní
Jag vill rapportera min inkomst.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Vem informerar mig om _______?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
hur mycket min skatteåterbäring är
quanto mi verrà rimborsato
Možnosti daňového přiznání
huruvida jag ska betala mer skatt
se devo pagare più tasse
Možnosti daňového přiznání