francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Får jag lov att arbeta i [land]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Vad är minimilönen?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Jag är ______________.
Je suis ___________.
Status zaměstnání
anställd
employé(e)
Druh zaměstnání
arbetslös
au chômage
Druh zaměstnání
entreprenör
entrepreneur
Druh zaměstnání
egenföretagare
travailleur indépendant
Druh zaměstnání
praktikant
stagiaire
Druh zaměstnání
voluntärarbetare
bénévole
Druh zaměstnání
konsultant
consultant(e)
Druh zaměstnání
Jag vill registrera mig som frilansare.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Jag har ett _________ kontrakt.
J'ai un contrat ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
fulltid
à temps plein
Druh smlouvy
deltid
à temps partiel
Druh smlouvy
visstids
en C.D.D.
Druh smlouvy
permanent anställd
en C.D.I.
Druh smlouvy
säsongsanställd
saisonnier
Druh smlouvy
När får jag lön?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Dotaz, kdy je výplatní den
Jag skulle vilja ha ____.
Je voudrais _________.
Prosba o dovolenou
mammaledigt
un congé maternité
Druh dovolené
pappaledigt
un congé paternité
Druh dovolené
sjuklön
un congé maladie
Druh dovolené
semester
des congés
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Dotaz ohledně daní
Jag vill rapportera min inkomst.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Vem informerar mig om _______?
Qui me préviendra ________________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
hur mycket min skatteåterbäring är
du montant qui me sera remboursé
Možnosti daňového přiznání
huruvida jag ska betala mer skatt
si je dois payer davantage d'impôts
Možnosti daňového přiznání