dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Får jag lov att arbeta i [land]?
Må jeg arbejde i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Vad är minimilönen?
Hvad er landets mindsteløn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Jag är ______________.
Jeg er ___________________ .
Status zaměstnání
anställd
ansat
Druh zaměstnání
arbetslös
arbejdsløs
Druh zaměstnání
entreprenör
iværksætter
Druh zaměstnání
egenföretagare
selvstændig
Druh zaměstnání
praktikant
praktikant
Druh zaměstnání
voluntärarbetare
frivillig
Druh zaměstnání
konsultant
konsulent
Druh zaměstnání
Jag vill registrera mig som frilansare.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Jag har ett _________ kontrakt.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
fulltid
fuldtids-
Druh smlouvy
deltid
deltids-
Druh smlouvy
visstids
tidsbegrænset
Druh smlouvy
permanent anställd
tidsubegrænset
Druh smlouvy
säsongsanställd
sæsonbegrænset
Druh smlouvy
När får jag lön?
Hvornår får jeg løn?
Dotaz, kdy je výplatní den
Jag skulle vilja ha ____.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prosba o dovolenou
mammaledigt
barsel
Druh dovolené
pappaledigt
fædreorlov
Druh dovolené
sjuklön
sygeorlov
Druh dovolené
semester
feriedage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Dotaz ohledně daní
Jag vill rapportera min inkomst.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Vem informerar mig om _______?
Hvem vil informere mig om ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
hur mycket min skatteåterbäring är
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Možnosti daňového přiznání
huruvida jag ska betala mer skatt
at jeg skylder mere i skat
Možnosti daňového přiznání