čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Får jag lov att arbeta i [land]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Behöver jag ett arbetstillstånd?
请问我需要工作许可证吗?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Vad är minimilönen?
全国最低工资是多少?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Jag är ______________.
我是___________________ 。
Status zaměstnání
anställd
雇佣
Druh zaměstnání
arbetslös
待业
Druh zaměstnání
entreprenör
企业家
Druh zaměstnání
egenföretagare
自雇者
Druh zaměstnání
praktikant
实习生
Druh zaměstnání
voluntärarbetare
志愿者
Druh zaměstnání
konsultant
顾问
Druh zaměstnání
Jag vill registrera mig som frilansare.
我想要以自由职业者身份登记。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
你提供哪种类型的工作合同?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Jag har ett _________ kontrakt.
我有一个______________合同。
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
fulltid
全职
Druh smlouvy
deltid
兼职
Druh smlouvy
visstids
定期合同
Druh smlouvy
permanent anställd
永久合同
Druh smlouvy
säsongsanställd
季节性合同
Druh smlouvy
När får jag lön?
我什么时候能拿到我的工资?
Dotaz, kdy je výplatní den
Jag skulle vilja ha ____.
我想要_________。
Prosba o dovolenou
mammaledigt
产假
Druh dovolené
pappaledigt
陪产假
Druh dovolené
sjuklön
病假
Druh dovolené
semester
请假
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
我想要了解纳税的相关信息。
Dotaz ohledně daní
Jag vill rapportera min inkomst.
我想要申报我的收入。
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Vem informerar mig om _______?
谁会告诉我______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
hur mycket min skatteåterbäring är
我的税收返还是多少
Možnosti daňového přiznání
huruvida jag ska betala mer skatt
我是否要交更多税
Možnosti daňového přiznání