thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
ฉันเป็น ___________________
Status zaměstnání
asalariado
ผู้มีงานทำ
Druh zaměstnání
desempleado
ผู้ว่างงาน
Druh zaměstnání
empresario
ผู้ประกอบการ
Druh zaměstnání
autónomo
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
เด็กฝึกงาน
Druh zaměstnání
voluntario
อาสาสมัคร
Druh zaměstnání
asesor
ที่ปรึกษา
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
เต็มเวลา
Druh smlouvy
a tiempo parcial
นอกเวลา
Druh smlouvy
de duración determinada
มีกำหนดเวลา
Druh smlouvy
indefinido
พนักงานประจำ
Druh smlouvy
de temporada
ตามช่วงเวลา
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
การลาคลอด
Druh dovolené
la baja por paternidad
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Druh dovolené
la baja por enfermedad
การลาป่วย
Druh dovolené
días libres
การหยุดงานเอง
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Možnosti daňového přiznání