švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Vad är minimilönen?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
Jag är ______________.
Status zaměstnání
asalariado
anställd
Druh zaměstnání
desempleado
arbetslös
Druh zaměstnání
empresario
entreprenör
Druh zaměstnání
autónomo
egenföretagare
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
praktikant
Druh zaměstnání
voluntario
voluntärarbetare
Druh zaměstnání
asesor
konsultant
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
fulltid
Druh smlouvy
a tiempo parcial
deltid
Druh smlouvy
de duración determinada
visstids
Druh smlouvy
indefinido
permanent anställd
Druh smlouvy
de temporada
säsongsanställd
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
När får jag lön?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
Jag skulle vilja ha ____.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
mammaledigt
Druh dovolené
la baja por paternidad
pappaledigt
Druh dovolené
la baja por enfermedad
sjuklön
Druh dovolené
días libres
semester
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
Jag vill rapportera min inkomst.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Vem informerar mig om _______?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
hur mycket min skatteåterbäring är
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
huruvida jag ska betala mer skatt
Možnosti daňového přiznání