rusky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Я могу работать в [страна]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Мне нужно разрешение на работу?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Какова государственная минимальная зарплата?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
Я___________________.
Status zaměstnání
asalariado
имеющий работу
Druh zaměstnání
desempleado
безработный
Druh zaměstnání
empresario
предприниматель
Druh zaměstnání
autónomo
частный предприниматель
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
практикант
Druh zaměstnání
voluntario
волонтер
Druh zaměstnání
asesor
советник
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
У меня______________контракт.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
полная занятость
Druh smlouvy
a tiempo parcial
неполная занятость
Druh smlouvy
de duración determinada
фиксированный
Druh smlouvy
indefinido
долговременный
Druh smlouvy
de temporada
сезонный
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
Когда я получу зарплату?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
декретный отпуск
Druh dovolené
la baja por paternidad
отпуск по причине отцовства
Druh dovolené
la baja por enfermedad
больничные выплаты
Druh dovolené
días libres
выходные дни
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Кто сообщит мне_______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
какова сумма моего возврата
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
Долж(ен/на) ли я платить больше
Možnosti daňového přiznání