rumunsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

¿Puedo trabajar en (país)?
Pot lucra în [țara]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
¿Necesito permiso de trabajo?
Am nevoie de permis de muncă?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Care este salariul minim pe economie?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Soy ____________________.
Sunt ___________________ .
Status zaměstnání
asalariado
angajat
Druh zaměstnání
desempleado
neangajat
Druh zaměstnání
empresario
antreprenor
Druh zaměstnání
autónomo
independent
Druh zaměstnání
trabajador en prácticas
practicant
Druh zaměstnání
voluntario
voluntar
Druh zaměstnání
asesor
consultant
Druh zaměstnání
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Tengo un contrato ______________.
Am contract de ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tiempo completo
normă întreagă
Druh smlouvy
a tiempo parcial
jumătate de normă
Druh smlouvy
de duración determinada
pe perioadă determinată
Druh smlouvy
indefinido
pe perioadă nedeterminată
Druh smlouvy
de temporada
temporar
Druh smlouvy
¿Cuándo se cobra?
Când primesc salariul?
Dotaz, kdy je výplatní den
Me gustaría solicitar _____________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Prosba o dovolenou
la baja por maternidad
concediu maternal
Druh dovolené
la baja por paternidad
concediul paternal
Druh dovolené
la baja por enfermedad
concediu medical
Druh dovolené
días libres
zile libere
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Aș dori câteva informații despre taxe.
Dotaz ohledně daní
Me gustaría declarar mis ingresos.
Aș dori să-mi declar venitul.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
¿Cómo me informarán de _______________?
Cine mă va informa de ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
¿Cuánto me sale a devolver?
cât este rambursarea
Možnosti daňového přiznání
¿Cuánto me sale a pagar?
dacă datorez mai mult
Možnosti daňového přiznání